Diensten

Diensten

Hieronder vindt u een overzicht van de modulaire diensten die wij bieden als systeem integrator. Door de modulaire opbouw kunt u zelf bepalen welke onderdelen van onze diensten u door ons wilt laten uitvoeren.

Advisering

Goede advisering begint met het goed analyseren van uw wensen en behoeften. Als uw wensen en behoeften nog niet (volledig) duidelijk zijn, helpen wij u om deze duidelijk te krijgen. Zijn uw wensen en behoeften duidelijk, dan wordt bekeken binnen welke kaders de oplossing moet worden uitgevoerd.

Is alles duidelijk, dan brengen wij advies uit. Afhankelijk van uw wensen kan dit een merk en/of platform onafhankelijk advies zijn. Het advies kan naar wens worden uitgebreid met de functionele eisen en wensen en/of een ontwerp van de oplossing.

Opstellen functionele eisen en wensen

Heeft u voor een offerte aanvraag of een aanbesteding ondersteuning nodig bij het opstellen van de aanvraag. Dan helpen wij u bij het opstellen van de offerte aanvraag of aanbesteding. Hierbij vertalen wij uw wensen en eisen naar functionele eisen en wensen en randvoorwaarde voor de oplossing en uitvoering.

Beoordelen van offertes en aanbestedingen

Heeft u bij het beoordelen van offertes of aanbesteding een extra paar ogen en oren nodig om de juiste oplossing en/of leverancier te kiezen. Dan helpen wij u daar graag bij. Wij analyseren de aanbiedingen, stellen aanvullende vragen op voor de leveranciers en bespreken vervolgens onze bevindingen met u. Zodat u een goed en overwogen besluit kan nemen.

Ontwerpen

Aan de hand van uw wensen en behoeften maken wij de vertaalslag naar een werkende technische oplossing. Deze wordt met de betrokken partijen besproken. Als de betrokken partijen akkoord gaan met de oplossing wordt deze als definitief ontwerp/oplossing aangeboden.

Projectbegeleiding

Tijdens de uitvoering van het project zorgen wij voor de afstemming en/of coördinatie tussen de betrokken partijen. Daarnaast houden wij toezicht op de uitvoering van de afgesproken werkzaamheden.

Programmeren

Is uw een (nieuwe) domotica omgeving gebaseerd op KNX standaard. Moet deze volledig worden geprogrammeerd of dient een bestaande omgeving aangepast te worden. Dan voeren wij dit voor u uit. Voor de mogelijkheden om een centrale beheeromgeving te configureren of aan te passen, kunt u contact met ons opnemen.

Hebt u een domotica omgeving op basis van een andere standaard, neem dan contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Second opinion

Hebt u een offerte ontvangen waar u twijfels over heeft of is er een ontwerp gemaakt waarvan u zich afvraagt of dit wel klopt of dat het ontwerp beter kan, dan controleren wij de offerte en/of het ontwerp. Eventueel aangevuld met een gesprek om uw eisen en wensen duidelijk te krijgen. Na analyse zetten wij onze bevindingen opschrift en bespreken wij deze met u.

Freelancer

Heeft u (tijdelijk) ondersteuning nodig voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden op het gebied van domotica en/of ICT. Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.