Veiligheid

Veiligheid

Om prettig te kunnen wonen en werken is het belangrijk dat u en uw gezien, gasten en/of medewerkers zich veilig voelen. U kunt uw veiligheid verhogen door zowel fysieke als organisatorische maatregelen te nemen.  De onderstaande onderwerpen dragen bij aan het verhogen van uw veiligheid en die van uw gezin, gasten en/of medewerkers.

Brandbeveiliging
Brandend huis

Met rook- en/of hittemelders wordt de brandbeveiliging gerealiseerd. De melders integreren binnen uw domotica omgeving. Bij een brandmelding wordt de verlichting automatisch aangezet en de ventilatie wordt gestopt. Het tonen van vluchtroutes is ook mogelijk. Indien u een professionele brandbeveiligingsinstallatie nodig heeft integreren wij deze in uw domotica omgeving.

Inbraakbeveiliging
Inbreker actief

Door sensoren, bij onder andere ramen en deuren, wordt de inbraakbeveiliging gerealiseerd. Via de centrale bedieningspanelen van de domotica omgeving is te controleren of alle ramen en deuren gesloten zijn. Gaat het alarm af, dan gaat het licht automatisch aan. Het benodigde inbraakbeveiligingsniveau van het woonhuis of gebouw bepaalt de integratie mogelijkheid binnen de domotica oplossing.

Bij gebruik van (bewegings)sensoren buiten u woonhuis of gebouw kan detectie eerder plaats vinden. Dan kan afhankelijk van de status van het woonhuis of gebouw kan automatisch bepaalde (preventive) acties worden ondernomen, zoals bijvoorbeeld het licht aanzetten, melding naar mobile telefoon sturen.

Videobeveiliging
Videobeveiliging

Videobeveiliging geeft via beeld een duidelijk overzicht wat er buiten en eventueel binnenin het woonhuis of gebouw gebeurt. Deze beelden integreren wij in de centrale beheeromgeving. Zodat u op eenvoudige wijze de beelden kunt bekijken via de centrale bedieningspanelen. Door deze integratie kunt u de beelden ook via een smartphone* en tablet* buiten het gebouw bekijken.

Intercom

De intercom biedt u via beeld en spraak een makkelijke en veilige manier om te controleren wie er voor de toegangsdeur of -hek staat. Dit beeldinformatie wordt aangevuld met beelden van de videobeveiliging om een totaal overzicht te krijgen van de toegangsdeur of -hek.

Toegangsdeuren en – hekken

In het verlengde van de intercom functionaliteit is het open en/of sluiten van toegangsdeuren en -hekken mogelijk via de centrale bedieningspanelen, tablets* en smartphone*. Ook het controleren of de (toegangs)deuren en -hekken gesloten zijn behoren tot de mogelijkheid.

Luchtkwaliteit
Luchtvervuiling

Om u en uw gezin of medewerkers te beschermen tegen koolmonoxidevergiftiging, worden koolmonoxidesensoren gebruikt. Als er gevaarlijke hoge waarden worden gemeten, wordt er alarm geslagen en wordt de ventilatie geactiveerd. Aan de hulpdiensten kan via de centrale bedieningspanelen worden getoond welke ruimtes een te hoge koolmonoxidewaarden hebben.

* Wifi of mobiele internetverbinding noodzakelijk.